Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
งานกีฬาสานสัมพันธ์ ครูรัตนบุรี ประจำปี 2561

โรงเรียนรัตนบุรี ไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขัน งานกีฬาสานสัมพันธ์ ครูรัตนบุรี ประจำปี 2561 โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ภานในบริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์อันดีโดยมีครู ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งมัธยมศึกษา ปฐมศึกษาให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างสนุกสนาน

78582 Copy

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพเพิ่มเติม