Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
คณะตรวจเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมชมโรงเรียนรัตนบุรี

โรงเรียนรัตนบุรีขอขอบพระคุณคณะตรวจเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนรัตนบุรีในวันที่ 16  มค 2561 ที่ผ่านมา

S 29523994 Copy

คลิกที่นี้เพื่อเข้าชมภาพพิ่มเติม