Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2019
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
รณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนันในสถานศึกษา

โรงเรียนรัตนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ตำรวจ อ.รัตนบุรี ร่วมกัน เดินรณรงค์ ไม่เล่น ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน ทั้งใน และนอกสถานศุึกษา ณ. อ.รัตนบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

9002

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพเพิ่มเติม