Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน"

ท่านรองฯวรวิทย์ กมล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน" โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์

7095370954