Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน"

ท่านรองฯวรวิทย์ กมล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน" โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์

7095370954