Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน"

ท่านรองฯวรวิทย์ กมล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายบูรณาการวิชาการของนักเรียน "ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน" โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์

7095370954