Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ครูโรงเรียนรัตนบุรี

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน (รวมทั้งพนักงานทำความสะอาด/พนักงานร้านR.B.Mart) ได้มาบันทึึกข้อมูลลายนิ้วมือ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล จะเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

220781