Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ครูโรงเรียนรัตนบุรี

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน (รวมทั้งพนักงานทำความสะอาด/พนักงานร้านR.B.Mart) ได้มาบันทึึกข้อมูลลายนิ้วมือ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล จะเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

220781