Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ครูโรงเรียนรัตนบุรี

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน (รวมทั้งพนักงานทำความสะอาด/พนักงานร้านR.B.Mart) ได้มาบันทึึกข้อมูลลายนิ้วมือ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล จะเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

220781