Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ในตับ

ด้วยอำเภอรัตนบุรีร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีได้จัดกิจกรรม วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ในตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงเรียนรัตนบุรี วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

IMG20190329093720