Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล

นายยรรยง วงค์คำจันทร์
นำคณะครูและบุคลากร โรงเรียนรัตนบุรี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล
วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

146146146144

146491201000