Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล

นายยรรยง วงค์คำจันทร์
นำคณะครูและบุคลากร โรงเรียนรัตนบุรี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล
วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

146146146144

146491201000