Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันเขียนโค้ดคำสั่งจากชิ้นงานจากไมโครบิท

กิจกรรมการแข่งขันเขียนโค้ดคำสั่งจากชิ้นงานจากไมโครบิท โดยบริษัทไมโครซอฟต์ รอบที่ 3 ชิงชนะเลิศ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารบุญสิริ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวอทิติยา  เสมอภาค
นางสาวศศวิมล  รินอืนทร์
นางสาวสุธาริณี  ฤทธิเดช
นางสาวฟ้าใส วาดบุญมี
นางสาวสุพิชญา  สระแก้ว
นางสาววิมลสิริ  บุญโพนทัน
ครูผู้ควบคุม
นางดารา  ปุยะติ
นางรัสนา  อนันตสุข
นางวิภาพันธ์  บุดดี
นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
อำนวยการสร้างโดย
นายยรรยงค์  วงค์คำจันทร์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี
as01