Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประชุมผู้ปกครองกรณีรนักเรียนต้องได้รับการปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัย

การประชุมผู้ปกครองโดยงานกิจการนักเรีนยได้เชิญผ้ปกครองนักเรียนที่ มาโรงเรียนไปทันแถวประจำเดือน ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนที่ไม่สามารถมาเข้าแถวในเวลา 8.00 นหรือขาดแถวเกิน 80% เพื่อทำความเข้าใจ และส่งต่ไปยังงานปรับปรุงวินัยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ปกครองมีความเห็นว่าสมควรและให้ความร่วมมือจำนวนมาก

S 32079881