Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประชุมผู้ปกครองกรณีรนักเรียนต้องได้รับการปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัย

การประชุมผู้ปกครองโดยงานกิจการนักเรีนยได้เชิญผ้ปกครองนักเรียนที่ มาโรงเรียนไปทันแถวประจำเดือน ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนที่ไม่สามารถมาเข้าแถวในเวลา 8.00 นหรือขาดแถวเกิน 80% เพื่อทำความเข้าใจ และส่งต่ไปยังงานปรับปรุงวินัยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ปกครองมีความเห็นว่าสมควรและให้ความร่วมมือจำนวนมาก

S 32079881