Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรี ได้มีการฝึกอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนบุรี ได้มีการฝึกอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เพื่อเป็นการขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ทั้งสิ้น ๒,๑๕๘คน ร่วมอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รอบ 
เช้า ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
ผู้เข้าอบรมฯ ๑,๑๓๑ คน
บ่าย ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น.
ผู้เข้าอบรมฯ ๑,๐๒๗ คน
ช่วงท้ายก่อนการปิดการอบรม ได้มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.รัตนบุรี/หน่วยกู้ภัยฮุก ๓๑ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ป่วยหมดสติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
m036