Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียนรัตนบุรี

นายยรรยง วงค์คำจันทร์
นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี
ร่วมกิจกรรมโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
โดยการนำของ...นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้โอวาทแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน โดยเน้นย้ำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังความสามัคคีในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ผ่านโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และที่สำคัญโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ก็แล้วแต่ความฝัน แต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
และร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียนรัตนบุรี ...นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ครู นักเรียน กว่า2,000คน

arb006