Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0697รวมกจกรรม ๑๙๐๗๑๐ 0702

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ บริเวณโดมรัตนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน