Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 โดยในช่วงนี้จะมีคุณครูได้ไปพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจความเป็นอยุ่ตลอดจนการได้พูดคุยกันกับผู้ปกครองเพื่อสอบถามความเป็นอยุ่ของนักเรียนในความปกครองของท่าน และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาทุนการศึุกษาต่อไป

18229526691