Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 โดยในช่วงนี้จะมีคุณครูได้ไปพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจความเป็นอยุ่ตลอดจนการได้พูดคุยกันกับผู้ปกครองเพื่อสอบถามความเป็นอยุ่ของนักเรียนในความปกครองของท่าน และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาทุนการศึุกษาต่อไป

18229526691