Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั่น62

โรงเรียนรัตนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั่นให้กับนักเรียนและคณะครูโดยมี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการ “ค่ายอาสาวิชาการพัฒนาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ” ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนรัตนบุรี จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 236 คน
2.หลักสูตรการตลาดออนไลน์ จำนวน​ 22 คน
3.หลักสูตรการถ่ายภาพบุคคล จำนวน 19 คน
4.หลักสูตรเจ้าสัวตัวน้อย จำนวน 6 คน
5.หลักสูตรทำบัญชีอย่างง่าย ใครว่ายาก จำนวน 12 คน
6.หลักสูตรท้องถิ่นศึกษาในพื้นที่สุรินทร์และอีสานใต้ จำนวน​ 39 คน
รวมทั้งสิ้น 325 คน

237055คลิกที่นี้เพื่อชมภาพเพิ่มเติม