Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

voice62

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั่น62

โรงเรียนรัตนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั่นให้กับนักเรียนและคณะครูโดยมี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการ “ค่ายอาสาวิชาการพัฒนาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ” ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนรัตนบุรี จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 236 คน
2.หลักสูตรการตลาดออนไลน์ จำนวน​ 22 คน
3.หลักสูตรการถ่ายภาพบุคคล จำนวน 19 คน
4.หลักสูตรเจ้าสัวตัวน้อย จำนวน 6 คน
5.หลักสูตรทำบัญชีอย่างง่าย ใครว่ายาก จำนวน 12 คน
6.หลักสูตรท้องถิ่นศึกษาในพื้นที่สุรินทร์และอีสานใต้ จำนวน​ 39 คน
รวมทั้งสิ้น 325 คน

237055คลิกที่นี้เพื่อชมภาพเพิ่มเติม