Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ปลัดอำเภอรัตนบุรีพบลูก รบ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายสนทนา เทิดธีรธรรม ตำแหน่งปลัดฝ่ายป้องกันปรามปราม
อำเภอรัตนบุรี ให้ความรู้นักเรียน เรื่องปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและวิธีป้องกัน รวมทั้งปัญหาการแต่งรถจักรยานยนต์ผิดกฏหมาย
นายสุรชัย สุนุรัตน์ ตำแหน่งปลัดอำเภอรัตนบุรีฝ่ายสำนักงาน ให้ความรู้ในเรื่องวินัยการออม ตามโครงการออมแห่งชาติ

timeline 20190815 190720timeline 20190815 190719