Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และศึกษาดูงานโครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล หลายรายการ
w124