Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และศึกษาดูงานโครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล หลายรายการ
w124