Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2021
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และศึกษาดูงานโครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล หลายรายการ
w124