Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และศึกษาดูงานโครงการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ไทย" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล หลายรายการ
w124