Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
อบรมการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562
โรงเรียนรัตนบุรี 
การจัดกิจกรรมการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับคุณครูผู้สอนและนักเรียน
 
1.การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
แนะนำสื่อการสอนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้ฟังก์ชันขั้นพื้นฐานใน
คำสั่ง basic
 
2แนะนำ micro bitใช้สำหรับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานด้วยโดยเครื่องมือที่หลากหลายเช่น make code 
กิจกรรมเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งบล็อก
 
3.กิจกรรมการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลด้วยคำสั่งต่างๆ
กิจกรรมการใช้Loop
เพื่อเเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
e02