Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
อบรมแกนนำนักเรียน​เพื่อน​ที่ปรึกษา​(Youth Counselor : YC)

โรงเรียนรัตนบุรีได้ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 10 คน เข้ารับการอบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​ทักษะ​การให้คำปรึกษา​และทักษะ​ชีวิตสำหรับแกนนำนักเรียน​เพื่อน​ที่ปรึกษา​(Youth Counselor : YC) เพื่อนำความรู้ที่ได้มาช่วยเพื่อนๆที่มีปัญหา