Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ita
 voice62

writh2
 writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การเเข่งขันประกวดวีดีโอสั้นในโครงการยุวชนประกันภัย

นักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่4ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการเเข่งขันประกวดวีดีโอสั้นในโครงการยุวชนประกันภัยและเป็นตัวเเทนจังหวัดสุรินทร์เข้าเเข่งขันระดับภาคต่อไป ครั้งนี้มีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้ 1. ด.ญ.ญาณภา  เทียมคำ   2.ด.ญ.พชรพรรณ  เคหะฐาน  3. ด.ช.ศุภณัฐ  สุทธินา  4. ด.ช.ชัชชัย  กันยา  5.ด.ช.ธีรพงษ์  จันทร์ประกอบ  6. ด.ญ.ศิรประภา  เสร็จพร้อม  และ ด.ช.วงศธร  สุนทร    และมีคุณครูผู้ฝึกสอนดังนี้ 1. นายปรัชญา  สายรัตน์  2.น.ส.อธิติญา  ประดาสุข และนางวันวิสา  สระแก้ว

188794188789