Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ita
 voice62

writh2
 writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”62

คณะลูกเสือโรงเรียนรัตนบุรีได้จัดพิธี ถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง
ลูกเสือทุกหน่วยเหล่าได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี  และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า“ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”

กจกรรม2.2562 ๑๙๑๑๒๗ 0276กจกรรม2.2562 ๑๙๑๑๒๗ 0332กจกรรม2.2562 ๑๙๑๑๒๗ 0294