Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ศูนย์การสอบ ธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

วันนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรัตนบุรีได้รับการประสานงานให้เป็นศูนย์การสอบ ธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและเข้าทำการทดสอบจำนวนมาก การสอนในวันนี้ได้ผ่านไปด้วยดี จากทุกๆ ฝ่าย
484814849348494