Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ม.6

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา2563 ให้กับนักเรียน ม.6/2563 ณ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงค์ดำ และอุทยานแห่งชาติ (ผามออิแดง) อ.กัณทราลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงและ ประวัติศาสตร์เขาพระวิหาร เขตแดนไทยกัมพูชา เป็นต้น

IMG20200124113022 151897IMG20200124140121