Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ita
 voice62

writh2
 writh

DLIT2016

tree

 art2

ลดเพม

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนรัตนบุรี

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี นายยรรยง  วงค์คำจันทร์ กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนรัตนบุรี ได้แก่ นายสมัย ศรีทอง นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา นายมนตรี  จรัญศรี และว่าที่ ร.ต.หญิง นิรัชรา  บรรลัง 
timeline 20201110 083148timeline 20201110 083140timeline 20201110 083146timeline 20201110 083149