Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ita
 voice62

writh2
 writh

DLIT2016

tree

 art2

ลดเพม

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
"โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วย competency" ณ โรงแรมรีโซเทล จังหวัดกาญจนบุรี

นายยรรยงค์ วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วย competency" ณ โรงแรมรีโซเทล จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 เป้าหมาย ครูทุกคนมีศักยภาพ พร้อมพัฒนาโรงเรียน ภายใต้ Heart Model หัวใจดวงเดียวกัน

457241457242457245