Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมการตอบคำถามแลกของรางวัล และมีการแจกขนมโดยซานตาครอส บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

131820396 3781720581890193 8081172762954665428 o131894562 3781722771889974 6083485945121005847 o132740799 3781722668556651 8643803334265570318 o