Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรม วันตรุษจีน โดยมีนายยรรยง  วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี เป็นประธาน  มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากคุณเยาวภา กนกแก้ว ฟรีแมน และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล 

545526335572215643