Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้การใช้สื่อ DLIT

 ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำโครงการอบรมการใช้สื่อเทคโลยี DLIT  ในการจัดการเรียนการสอน
-คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ,ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาตร์
- อบรมห้องปฏิบัติการคอมฯ1 และ 2
- บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยดี คณะครูให้ความสนใจดีมาก
Dlit