Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2019
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

13

สามารถกดเพื่อดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้