Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคครั้งที่ 67

ผลสรุปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 33 โรงเรียนรัตนบุรีได้ลำดับที่ 3
โรงเรียนรัตนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนรัตนบุรีทุกท่าน
ที่ได้ไปต่อในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคครั้งที่ 67
แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 48 รายการ  โดยสรุปได้ดังนี้
ภาษาไทย  6  รายการ
คณิตศาสตร์  3 รายการ
สังคมศึกษา   8 รายการ
สุขศึกษาพลศึกษา 1  รายการ
ศิลป ดนตรี   10 รายการ
ภาษาต่างประเทศ 7 รายการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 รายการ
คอมพิวเตอร์ 7 รายการ
หุ่นยนต์ 2 รายการ
และการงานอาชีพ 2 รายการ
1505181265869