Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2019
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การประเมินตรวจเยี่ยมพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนรัตนบุรีรับการประเมินตรวจเยี่ยมพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
โดยนายกิตติ  สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ วันที่  13 กันยายน 2560 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3
52622