Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การประเมินตรวจเยี่ยมพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนรัตนบุรีรับการประเมินตรวจเยี่ยมพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
โดยนายกิตติ  สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ วันที่  13 กันยายน 2560 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3
52622