Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมครูพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรัตนบุรี ได้จัดกิจกรรมครูพบผู้ปกครอง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชีแจงและทำความเข้ากับผู้ปกครองอีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหา และการหาแนวทางแก้ไขนักเรีนยเป็นรายบุคคล

92923