Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ผังอาคารสอบโอเนต

กำหนดการสอบ O-Net ม.ต้น วันที่ 3-4 ก.พ. 2561 และ ม.ปลาย วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 

นักเรียนสามารถ ดูแผนผังในการเข้าสอบได้ดังนี้

rb pic