Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ปฏิทิน รับนักเรียนใหม่และ กำหนดการปิดเปิด ภาคเรียน 2561

กำหนดการ การรับสมัคร ทั้ง ม.1-ม.4 ใหม่        

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านเอกสาร และ ตารางนัดหมายนักเรียนในปกครองของท่านให้ปฏิติตามประกาศนี้เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2561 03 12 13 50 44 0018

2561 03 12 13 52 02 0019