Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
รายชื่อนักเรียน และรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ โรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล พร้อมเลขรหัสประจำตัว โดยการคลิกที่ชั้น ม. ดังต่อไปนี้

นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้

นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้