Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
รายชื่อนักเรียน และรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ โรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล พร้อมเลขรหัสประจำตัว โดยการคลิกที่ชั้น ม. ดังต่อไปนี้

นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้

นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้