Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ลูกเสืออาสา กกต

นผู้อำนวยการ
ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
ได้มาอบรมให้ความรู้กับลูกเสืออาสา กกต. วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน
วิทยากรที่มาให้ความรู้
1. ร.ต.อ. นิยม  เพ็ชรโกมล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกฯ
2. นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกฯ
3. ด.ต. ณัฐธีร์  ชวาลวีรวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มจัดการเลือกตั้ง
4. นางสุวิวรรณ  สุขพันธ์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
108079