Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2019
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

moodle2

Sketch

writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ลูกเสืออาสา กกต

นผู้อำนวยการ
ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
ได้มาอบรมให้ความรู้กับลูกเสืออาสา กกต. วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน
วิทยากรที่มาให้ความรู้
1. ร.ต.อ. นิยม  เพ็ชรโกมล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกฯ
2. นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกฯ
3. ด.ต. ณัฐธีร์  ชวาลวีรวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มจัดการเลือกตั้ง
4. นางสุวิวรรณ  สุขพันธ์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
108079