Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ita
 voice62

writh2
 writh

DLIT2016

tree

 art2

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประกาศประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนรัตนบุรีขอแจ้งประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้รับทราบข้อมูลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.2    ประชุม  เวลา 8.30 น -12.00 น.
                                     ม.3    ประชุม  เวลา 13.00 น -16.00 น.

                                     ม.5    ประชุม  เวลา 8.30 น -12.00 น.
                                     ม.6    ประชุม  เวลา 13.00 น -16.00 น.
นักเรียนสามารถดูห้องประชุมได้จากเอกสารแนบท้ายดังนี้

ไฟล์เอกสารแนบ
Download this file (ประชุมชั้นเรียน2356.jpg)ประชุมชั้นเรียน2356.jpg[ ]173 kB