Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2021
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
รายชื่อนักเรียน และรหัสประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน และรหัสประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา2563  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ ตรวจสอบ และนำเลขรหัสประจำตัวนักเรียนไปปักชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ไฟล์เอกสารแนบ
Download this file (m1.pdf)m1.pdf[ ]285 kB
Download this file (m2.pdf)m2.pdf[ ]312 kB
Download this file (m3.pdf)m3.pdf[ ]305 kB
Download this file (m4.pdf)m4.pdf[ ]268 kB
Download this file (m5.pdf)m5.pdf[ ]279 kB
Download this file (m6.pdf)m6.pdf[ ]263 kB