Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การสอบประเมินผล PISA

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น- 12.00 น โรงเรียนได้จัดสอบประเมินความรู้ PISA เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านในระดับชั้น ม.1-ม.3

45158451614516345164