Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การสอบประเมินผล PISA

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น- 12.00 น โรงเรียนได้จัดสอบประเมินความรู้ PISA เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านในระดับชั้น ม.1-ม.3

45158451614516345164