Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

moodle2

writh

DLIT2016

tree

 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การสอบประเมินผล PISA

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น- 12.00 น โรงเรียนได้จัดสอบประเมินความรู้ PISA เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านในระดับชั้น ม.1-ม.3

45158451614516345164