บทเรียน วิชา ลด-เพิ่ม ครู ธรรมจักร วีระพันธ์

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คู่มืการใช้โปรแกรม Sketchup

บทที่ 1 มารู้จักโปรแกรม SketchUp กันเถอะ   บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น
บทที่3 มุมมองภาพและการแสดงผล   บทที่ 4 เครื่องมือการเลือกวัตถุ
บทที่ 5 เครื่องมือการลบวัตถุและเทสีพื้น   บทที่ 6 เครื่องมือวาดโครงสร้างโมเดล
บทที่ 7 เครื่องมือวาดโครงสร้างโมเดล ตอนที่ 2   บทที่ 8 การสร้างโมเดล 3 มิติ
บทที่ 9 การสร้างโมเดล 3 มิติ ตอนที่ 2   บทที่ 10 เครื่องมือวัดขนาดโมเดล
บทที่ 11 เครื่องมือใสข้อความในโมเดล   บทที่ 12 หน้าต่างจัดการพื้นผิวโมเดล Material
บทที่ 13 คอมโพเนนต์ Component   บทที่ 14 การนาเสนอโมเดล SketchUp
บทที่ 15 กำรนำเข้ำ และส่งออกโมเดล SketchUp    
     
ใบงาน รวม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
SketchUp เบื้องต้นแบบเข้าใจง่าย    เครื่องมือ SketchUp
สร้างโมเดลเก้าอี้ สร้างตู้เสื้อผ้า ลิ้นชัก (เปิด/ปิด) ได้ การสร้างตู้วางของ
แบบ แจกัน ทำโต๊ะคอม คอมพิวเตอร์ โซฟาแบบง่าย
แบบ แจกันดิน เก้าอี้ การสร้างโซฟา 
ห้องนอน โคมไฟ เตียงนอน
ออกแบบ เรือ

โคมไฟ ทรงกลม

การสร้างโคมไฟ
ทำโต๊ะคอม   โต๊ะคอมพิวเตอร์
การทำตู้เย็น หมวก รถยนต์อย่างง่าย
ร้านกาแฟอย่างง่าย    ออกแบบรถตุ๊กๆ
การสร้างห้องน้ำ    โรงจอดรถ แบบละเอียด
การสร้างห้อง   ออกแบบโซฟา
     
สปริง แบบง่าย   แก้วกาแฟ
สร้างโมเดลอักษรโลหะ   การทำตัวหนังสือบนผิวโค้ง
การใส่รูปภาพ การปรับขนาดรุปภาพ การใส่รูป วัตถุทรงโค้งๆ