Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสําเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ผอ.สพม.33) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จํานวน 85 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 3,500 คน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

111062 2