Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ศูนย์ทดสอบการเรียนระดับชาติO-Net62

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31-1 มีนาคม 2563 โรงเรียนรัตนบุรีได้เป็นศูนย์ทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าสอบเป็นจำนวนมาก

18asw06asw01asw