Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
การจัดประชุมผู้ปกครอง ม.4 เพื่อแจ้งกิจกรรมแนวทางปฏิบัติในการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยมีสาธารณะสุขอำเภอ และ ตำรวจ สภ.รัตนบุรี ให้การดูแล และคัดกรองผู้ที่เข้ามาในยฃบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน ผู้ปกครองและครู 
344232297529S 3915819