Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

July 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ"

"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ" วันจันทร์ที่  28  กันยายน  2563  เวลา 08.30 น. พิธีมุทิตาจิตของนักเรียนแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูอำนวย ม่วงอร่าม คุณครูชยพล พองนวล คุณลุงสมหมาย ภากล้า และคุณลุงประเสริฐ สัยงาม ในโอกาสนี้ นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต

120302714 3537915512937369 695900366070169385 o120182954 3537907892938131 9165957034074724008 o120158395 3537906126271641 6937914704534022324 o120144940 3537909522937968 1310522091310872863 o120185731 3537909516271302 5408563321878874366 o120164862 3537905866271667 7330743756469552603 o120374526 3537921529603434 2361465490400357610 o