Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนรัตนบุรี

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี นายยรรยง  วงค์คำจันทร์ กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนรัตนบุรี ได้แก่ นายสมัย ศรีทอง นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา นายมนตรี  จรัญศรี และว่าที่ ร.ต.หญิง นิรัชรา  บรรลัง 
timeline 20201110 083148timeline 20201110 083140timeline 20201110 083146timeline 20201110 083149