Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2563" ขึ้น ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย มี ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กล่าวรายงาน

123