Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่2

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนรัตนบุรี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 ภายใต้มาตรการณ์โควิด-19 โดยมีนายสมหมาย เจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในงาน มีผู้อำนวยการ นายยรรยง  วงค์คำจันทร์ ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

132280776 3771873009541617 2075094751387685242 o131437519 3771873479541570 7281088449473022125 o131573262 3771874996208085 3791344430775084096 o131633434 3771881792874072 5483908970816939650 o131683810 3771873546208230 2776444353648588651 o