Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิตา
googleclassroom

 เสียง 62
writh2

 ดิ้น

DLIT2016

ต้นไม้

 ร่าง 2

ลดเพม1

 

ปาย is

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรม วันตรุษจีน โดยมีนายยรรยง  วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี เป็นประธาน  มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากคุณเยาวภา กนกแก้ว ฟรีแมน และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล 

545526335572215643