เลื่อนกิจกรรมพัฒนาปรับพฤติกรรม

งานปกครอง เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาปรับพฤติกรรม 
จากวันที่ 5-6 ก.ค. 2557 เลื่อนเป็นวันอื่นแทน
และจะแจ้งอีกครั้งว่าเป็นวันไหน....ขอบคุณค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

data center

คุณครูท่านใดประสงค์ที่จะใช้
ข้อมูลที่อยู่ใน data center
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ Accessories
2.คลิกที่ Run
3.พิมพ์ 192.168.15.250

กิจกรรมวันครู

ในวันที่ 19 มิถุนายน โรงเรียนรัตนบุรี กิจกรรมในวันครูมี 3 กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ดูรูปเพิ่เติม

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

โรงเรียนรัตนบุรีได้เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัยนำโดย ครูศรชัย วรรณตรง ครูพูนสวัสดิ์ ยวงทอง โดยมีท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี นายปริญญา พุ่มไหม เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยการฝึกซ้อม  ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา