ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนรัตนบุรี 138 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี – ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

E-mail : [email protected]

0864603494 (สำนักงานเลขานุการ)

088-590-1555 (ห้องบริหารทั่วไป)

088-578-7111 (ห้องบริหารวิชาการ)

084-978-7029 (ห้องบริหารงบประมาณ)

088-578-4222 (ห้องบริหารงานบุคคล)