ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2566(เพิ่มเติม)